BLOG HOÀNG TRUNG DŨNG

Test double click chuột và cách sửa

Do 1 số lý do vì bụi bẩn. có thể lá đồng bên trong nút click bị bẩn nên tiếp súc kém. sẽ xảy ra tình trạng dính double Click.
Test double click bằng cách nháy liên tục vào điểm bất kỳ.

Số lần click chính là số lần mà bạn nhấp chuột.

số lần bị double click chính là số lần mà bạn bị nháy đúp khi click chuột.

Số Lần Click:
Số Lần Bị Double click:
Cách sửa rất đơn giản.
Bước 1 : mượn hoặc mua mới 1 chai Rp7.

Bước 2 : Tháo chuột và xịt vào nút bị double. sau đó lấy giấy lau qua bên ngoài. rồi click nhiều lần để nước rp7 rửa sạch bụi.
Bước 3 : lắp chuột và kiểm tra lại :))

Đăng nhận xét

0 Nhận xét